• irishgaeilge.com
  • 0872920563

Gearáin/Complaints

ollamh      0

Gearáin/Complaints

Aiseolas dearfach is mó a fuair mé faoi mo ríomhleabhar go dtí seo, ach bhí cúpla gearán/ceist ann fosta. Seo cuid de na ceisteanna a cuireadh orm:

1. CEIST: An leabhar nó liosta é?
FREAGRA: Mmm. Is ea. Tá an ceart agat.

2. CEIST: Cad chuige nár lig tú dom an t-eolas seo a chuardach mé féin?
FREAGRA: Bhál, tuigim go bhfuil tú gnóthach agus tuirseach agus, err, is maith liom tú.

3. CEIST: Cad chuige nár luaigh tú an K-Club?
FREAGRA: Errm, ní hé sin an cineál cúrsa a bhí i gceist agam.

4. CEIST: Cad ina thaobh ar chuiris isteach eolas mar gheall ar Chiarraí?
FREAGRA: Bhál, deirtear liom go bhfuil Gaeltachtaí eile ann taobh amuigh de Ghort a’ Choirce, ach cha raibh mé féin riamh iontu so, cha dtig liom a rá go cinnte.

5. CEIST: Tá Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge ar fud na tíre uilug. Cén fáth nár luaigh tú ach Conamara?
FREAGRA: Bhuel, mar atá’s a’t, tá T na G a Ceathair lonnaithe ansan agus bhí mé ag ceapa go mb’fhéidir nár mhiste liom jab a fháil ag cumadh, err ag léamh na haimsire.

Most of the feedback I’ve received about my e-book to date has been positive, but I did have to field a few complaints/questions as well. Here are a few of the questions I received:

1. QUESTION: Is it a book or a list?
REPLY: Mmm. Yes. You’re right.

2. QUESTION: Why didn’t you let me find this information myself?
REPLY: Well, I can see you’re busy and, err, I kinda like you.

3. QUESTION: Loike, how come you never mentioned the K-Club?
REPLY: Errm, that’s not really the kind of course I had in mind.

4. QUESTION: In fairness like, why’d you put stuff in about Kerry?
REPLY: Well, I’m told there are other Gaeltachts beyond Gortahork, but I’ve never visited them myself, so I canny really say for sure.

5. QUESTION: I mean, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge is all over the shop like. Why’d you only mention Connemara?
REPLY: You know fine well, a mhac, that’s where T na G 4 is, and I was thinking like maybe I could get a job making up, I mean reading the weather forecast.

Leave a Reply